PRIJAVA

Še nimate uporabniškega računa? Registrirajte se

Prijavite se

Jeziki v poklicnem in strokovnem izobraževanju

28. junij 2023

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Ižanska cesta 10, Ljubljana

Vljudno vas vabimo na posvet Jeziki v poklicnem in strokovnem izobraževanju, ki bo v sredo, 28. junija 2023, v prostorih Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana.

Posvet je namenjen vsem, ki se ukvarjate s poučevanjem maternega in tujih jezikov, pa tudi drugim učiteljem in strokovnim delavcem v srednjih poklicnih in strokovnih šolah. Osrednja tema posveta je razvijanje sporazumevalne zmožnosti posameznika, ki mu omogoča uspešno vključevanje tako v poklicno kot zasebno in javno življenje. Razmišljali bomo o vlogi učnega jezika, tujih jezikov, strokovnega jezika, raznojezičnosti in medkulturnosti v spreminjajočih se okoliščinah.

Plenarna predavanja bomo nadgradili s primeri iz pedagoške prakse, v okviru katerih bodo predstavljeni inovativni pristopi in različne pedagoške izkušnje pri poučevanju jezikov, modeli za medjezikovno in medkulturno povezovanje ter pomen razvijanja branja in bralne kulture med mladimi. Posvet bomo zaključili z okroglo mizo.

Na posvet se lahko prijavite v spletni aplikaciji Katis do 20. junija 2023 oziroma do zapolnitve mest. Kotizacije ni, udeleženci prejmete ustrezna potrdila.

Sorodna usposabljanja

Vsa usposabljanja

Humor rešuje človeka

Nacionalni posvet

Cankarjev dom

9. september 2024

9. septembra 2024, vas ob mednarodnem dnevu pismenosti vabimo v Cankarjev dom na celodnevni Nacionalni posvet Bralnega društva Slovenije z naslovom HUMOR REŠUJE ČLOVEKA, ki je vključen tudi v Nacionalni mesec skupnega branja.

aktualnox

CŠOD OE Soča, Tolmin

Od 22. do 24. avgusta 2024

Literarna šola 2024 je namenjena odraslim udeležencem (od 18. leta naprej), ki jih zanima avtorsko literarno ustvarjanje, predvsem delo pri avtentičnem jeziku – pisanje besedil, pripovedovanje, kantavtorstvo … tudi v narečnem jeziku; tako poezija, proza kot besedila za glasbeno podlago (slovenske glasbene skupine …).

aktualnox

Bralne čajanke na daljavo

Šolsko leto 2024/2025

Prek Zoom povezave

Med 19. septembrom 2024 in 16. majem 2025

Čajanke so razdeljene na dva sklopa: BRALNE ČAJANKE NA DALJAVO I. (8 ur) in BRALNE ČAJANKE NA DALJAVO II. (8 ur) - Prijaviti se je treba na vsak sklop posebej. Vse čajanke bodo potekale preko zooma (ob četrtkih, med 17.00 in 19.00).

aktualnox

Ljubljana

7. marca 2025

Slušatelji se bodo seznanili z vrsto praktičnih napotkov, ki jih bodo lahko posredovali staršem in otrokom v predbralnem in zgodnjem bralnem obdobju; bistvo vseh izkušenj je, da je branje prijetno, koristno ... in da je dobro razvita bralna sposobnost nujno potrebna.

aktualnox

Sorodne povezave