PRIJAVA

Še nimate uporabniškega računa? Registrirajte se

Prijavite se

En

Ekipa KB

Vsebine Kulturnega bazarja strokovno pripravljamo programski sodelavci in nacionalni koordinatorji na vseh kulturno-umetnostnih področjih. Nacionalni koordinatorji posameznih področij kulture so strokovnjaki iz kulturnih ustanov, ki jih je Ministrstvo za kulturo prepoznalo kot reprezentativne za razvoj kulturno-umetnostne vzgoje. Koordinator skrbi za povezovanje vseh profesionalnih kulturnih ustanov na svojem področju.

Programski odbor

Milena Antonić
ZAVOD ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE SLOVENIJE
Peter Baroš
Slovenski glasbenoinformacijski center (SIGIC)
Nataša Bucik
Ministrstvo za kulturo
Mojca Jan Zoran
Slovenski gledališki inštitut
Živa Jurančič
samozaposlena v kulturi
Ana Petrovčič
Cankarjev dom
Vladimir Pirc
Zavod Republike Slovenije za šolstvo
Nada Požar Matijašič
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Alma Redžić Selimović
Zavod Bunker
Barbara Rogelj
Cankarjev dom

Koordinacijski odbor

MINISTRSTVO ZA KULTURO
Nataša Bucik
Nacionalna koordinatorka za kulturno-umetnostno vzgojo
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
Nada Požar Matijašič
Nacionalna koordinatorka za kulturno-umetnostno vzgojo
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO
Vladimir Pirc
Nacionalni koordinator za kulturno-umetnostno vzgojo
CANKARJEV DOM
Ana Petrovčič
Nacionalna koordinatorka projekta Kulturni bazar
ARHIVSKA DEJAVNOST
Alenka Hren
Arhiv Republike Slovenije
ARHIVSKA DEJAVNOST
Dunja Mušič
Zgodovinski arhiv Ljubljana
ARHITEKTURA, PROSTOR IN OBLIKOVANJE
Barbara Viki Šubic
Center arhitekture Slovenije
ARHITEKTURA, PROSTOR IN OBLIKOVANJE
Tina Gradišer
Center arhitekture Slovenije
BRALNA KULTURA
Petra Potočnik
Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS
BRALNA KULTURA
Tjaša Urankar
Javna agencija za knjigo RS
FILM
Ksenija Zubković
Slovenski filmski center
FILM
Jaka Strnad
Slovenski filmski center
GLASBENE UMETNOSTI
Peter Baroš
Slovenski glasbenoinformacijski center (SIGIC)
GLEDALIŠČE
Brina Zoran
Slovenski gledališki inštitut
INTERMEDIJSKE UMETNOSTI
Urška Spitzer
Zavod Kersnikova
JSKD
Maja Papič
Javni RS sklad za kulturne dejavnosti
KUDUS
Saša Šepec
Združenje kulturnih domov in ustanov Slovenije (KUDUS)
KULTURNA DEDIŠČINA
Milena Antonić
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
LIKOVNE UMETNOSTI
Lili Šturm
Mednarodni grafični likovni center
MUZEJI
Staša Tome
Prirodoslovni muzej Slovenije
PLES
Nina Meško
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti in Društvo za sodobni ples Slovenije
PLES
Tadeja Pungerčar
samozaposlena v kulturi
RTV
Klemen Markovčič
RTV Slovenija
RTV
Martina Peštaj
RTV Slovenija
SPLOŠNE KNJIŽNICE
Sabina Fras Popović
Mariborska knjižnica, Center za spodbujanje bralne pismenosti
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
Bronka Straus
Urad za razvoj in kakovost izobraževanja

Uredniški odbor portala Kulturni bazar

MINISTRSTVO ZA KULTURO
Nataša Bucik
Nacionalna koordinatorka za kulturno-umetnostno vzgojo
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
Nada Požar Matijašič
Nacionalna koordinatorka za kulturno-umetnostno vzgojo
CANKARJEV DOM
Ana Petrovčič
Nacionalna koordinatorka projekta Kulturni bazar
CANKARJEV DOM
Martina Ulčar
Zunanja strokovna sodelavka

Sorodne povezave