PRIJAVA

Še nimate uporabniškega računa? Registrirajte se

Prijavite se

En

Ekipa KB

Vsebine Kulturnega bazarja strokovno pripravljamo programski sodelavci in nacionalni koordinatorji na vseh kulturno-umetnostnih področjih. Nacionalni koordinatorji posameznih področij kulture so strokovnjaki iz kulturnih ustanov, ki jih je Ministrstvo za kulturo prepoznalo kot reprezentativne za razvoj kulturno-umetnostne vzgoje. Koordinator skrbi za povezovanje vseh profesionalnih kulturnih ustanov na svojem področju.

Programski odbor

Milena Antonić
ZAVOD ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE SLOVENIJE
Nataša Bucik
Ministrstvo za kulturo
Mojca Jan Zoran
Ministrstvo za kulturo
Živa Jurančič
samozaposlena v kulturi
Primož Kristan
Slovenski glasbenoinformacijski center (SIGIC)
Ana Petrovčič
Cankarjev dom
Vladimir Pirc
Zavod Republike Slovenije za šolstvo
Nada Požar Matijašič
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Alma Redžić Selimović
Zavod Bunker
Barbara Rogelj
Cankarjev dom
Gašper Torkar
Pedagoška fakulteta UL

Koordinacijski odbor

MINISTRSTVO ZA KULTURO
Nataša Bucik
Nacionalna koordinatorka kulturno-umetnostne vzgoje
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
Nada Požar Matijašič
Nacionalna koordinatorka kulturno-umetnostne vzgoje
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO
Vladimir Pirc
Nacionalni koordinator kulturno-umetnostne vzgoje
CANKARJEV DOM
Ana Petrovčič
Nacionalna koordinatorka projekta Kulturni bazar
ARHIVSKA DEJAVNOST
Alenka Hren
Arhiv Republike Slovenije
ARHIVSKA DEJAVNOST
Dunja Mušič
Zgodovinski arhiv Ljubljana
ARHITEKTURA, PROSTOR IN OBLIKOVANJE
Barbara Viki Šubic
Center arhitekture Slovenije
ARHITEKTURA, PROSTOR IN OBLIKOVANJE
Tina Gradišer
Center arhitekture Slovenije
BRALNA KULTURA
Petra Potočnik
Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS
BRALNA KULTURA
Tjaša Urankar
Javna agencija za knjigo RS
FILM
Ksenija Zubković
Slovenski filmski center
FILM
Jaka Strnad
Slovenski filmski center
GLASBENE UMETNOSTI
Primož Kristan
Slovenski glasbenoinformacijski center (SIGIC)
GLEDALIŠČE
Sandra Jenko
Slovenski gledališki inštitut
INTERMEDIJSKE UMETNOSTI
Petra Vanič
Zavod Kersnikova
JSKD
Urška Bittner Pipan
Javni RS sklad za kulturne dejavnosti
KUDUS
Katja Jordan
Združenje kulturnih domov in ustanov Slovenije (KUDUS)
KULTURNA DEDIŠČINA
Milena Antonić
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
LIKOVNE UMETNOSTI
Lili Šturm
Mednarodni grafični likovni center
MUZEJI
Staša Tome
Prirodoslovni muzej Slovenije
PLES
Nina Meško
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti in Društvo za sodobni ples Slovenije
PLES
Tadeja Pungerčar
samozaposlena v kulturi
RTV
Klemen Markovčič
RTV Slovenija
RTV
Martina Peštaj
RTV Slovenija
SPLOŠNE KNJIŽNICE
Sabina Fras Popović
Mariborska knjižnica, Center za spodbujanje bralne pismenosti
CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
Danuša Škapin
Nacionalna koordinatorka kulturno-umetnostne vzgoje
ANDRAGOŠKI CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE
Erika Brenk
Nacionalna koordinatorka kulturno-umetnostne vzgoje

Uredniški odbor portala Kulturni bazar

MINISTRSTVO ZA KULTURO
Nataša Bucik
Nacionalna koordinatorka za kulturno-umetnostno vzgojo
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
Nada Požar Matijašič
Nacionalna koordinatorka za kulturno-umetnostno vzgojo
CANKARJEV DOM
Ana Petrovčič
Nacionalna koordinatorka projekta Kulturni bazar
CANKARJEV DOM
Vilja Lukan
Uredništvo portala Kulturni bazar

Sorodne povezave