PRIJAVA

Še nimate uporabniškega računa? Registrirajte se

Prijavite se

En

Strokovna usposabljanja

Preglejte aktualno ponudbo usposabljanj, konferenc in posvetov. Ponudba je razvrščena po posameznih področjih kulture in umetnosti oziroma medpodročno.

Gledališče za trajnostni razvoj

KATIS seminar

S pristopi gledališča za družbene spremembe bomo na usposabljanju gradili komunikacijske veščine strpnejših in vključevalnih odnosov, ki s kritičnim mišljenjem vzpostavljajo bolj solidarno družbo. Program temelji na pedagogiki zatiranih Paula Freira, ki je v tujini že zelo razvita ter sprejeta v uradne izobraževalne sisteme in kurikulume, pri nas pa se znotraj institucij še zmeraj razvija in išče prostor za uporabo.

KUD Transformator

17. in 19. december 2021, na spletu

Cinemini: pristopi k filmski vzgoji najmlajših

Strokovno srečanje

Organizatorji srečanja bodo predstavili brezplačen dostop do 26 kratkih filmov za vrtce in mlajše učence osnovnih šol, dodatna gradiva in praktične primere dejavnosti za vzgojitelje in učitelje ter kartice Cinemini in dejavnosti za otroke ali učence. Udeležbo priporočamo delavcem v vrtcih, učiteljem mlajših učencev, učiteljem likovne vzgoje, umetniških in filmskih predmetov, ter vsem, ki radi v delo vključujete film. Srečanje bo vodil dr. Robi Kroflič.

Javni zavod Kinodvor

7. december 2021, Ljubljana

ABC animiranega filma 2021/22

Filmskovzgojni projekt

ABC animiranega filma usposablja strokovne delavce osnovnih šol in vrtcev po Sloveniji o animiranem filmu. Skupaj z Društvom Slon so zasnovali pester program, sestavljen iz ogleda kakovostnih animiranih filmov za različne starostne skupine in praktičnih delavnic, ki se razlikujejo tako po vsebini kot po zahtevnosti.

Art kino mreža Slovenije

Od novembra 2021 do aprila 2022, različne lokacije

Kako uprizoriti slikanico ali knjigo za mlade

Strokovno izobraževanje

Izobraževanje za vzgojitelje, osnovnošolske in srednješolske učitelje, učitelje izbirnih predmetov s področja gledališča in mentorje gledaliških skupin, ki bodo pridobili potrebna teoretska in praktična izhodišča za svoje ustvarjalno in uprizoritveno delo, seznanili se bodo z različnimi izraznimi sredstvi gledališča ter inovativnimi uprizoritvenimi rešitvami, pri čemer bodo uporabljene metode dramske in gledališke pedagogike.

Slovenski gledališki inštitut (SLOGI)

Od 2. do 4. decembra 2021, SLOGI, Ljubljana

ZOOM.15

Filmskovzgojna izobraževanja za pedagoge

Pionirski dom v sklopu Mednarodnega filmskega festivala za otroke in mladostnike ZOOM.15 začenja s filmskovzgojnimi izobraževanji za pedagoge, ki bodo potekala vse šolsko leto. Namenjena so učiteljem izbirnega predmeta Filmska vzgoja v osnovni šoli in Film v srednji šoli, mentorjem filmskih krožkov ter drugim (prihodnjim) pedagogom, ki vključujejo film v svoje delo.

Pionirski dom

šolsko leto 2021/22, Ljubljana

Sorodne povezave