PRIJAVA

Še nimate uporabniškega računa? Registrirajte se

Prijavite se

Gradiva

Prebrskajte knjižnico strokovnih gradiv

Išči po kategorijah
Različni avtorji

Mostovi

Spomeniško varstvo mostov ima dolgo tradicijo. Veliko jih ima status kulturne dediščine ali spomenika. Namen knjige je približati mostove in bralce narediti bolj občutljive za dobro arhitekturo in gradbeništvo.

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije

2018
Janko Boštjančič, Dimitrij Mlekuž, Barbara Nadbath

Vojni ujetniki carske Rusije v prvi svetovni vojni na slovenskem ozemlju

Knjiga prestavlja različne sledi, ki so ostale na slovenskih tleh in so jih ustvarili ruski vojni ujetniki, tako ujetniki ruske narodnosti kot tudi zajeti pripadniki ruske cesarske vojske drugih narodnosti.

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije

2018
Andrejka Ščukovt, Maja Cingerle

Katalog stenskih slik na registrirani etnološki stavbni dediščini in na podeželskih objektih v Posočju

V katalogu stenskih poslikav etnološke stavbne dediščine so predstavljeni objekti z različno namembnostjo, katerih pročelja so okrašena s figuralno motiviko in dekorativno poslikanimi arhitekturnimi elementi.

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije

2020
Tomaž Fabec

Arheologija vrtač na Krasu

Monografije CPA

Monografija predstavi arheologijo vrtač na Krasu. Arheološke raziskave kažejo, da je človek v času prazgodovinskih gradišč in v novem veku uporabljal vrtače kot eno redkih, za poljedelstvo primernih površin.

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije

2018
Nataša Kolenc, Aleksandra Torbica (ur.)

Kraška hiša priročnik za prenovo

Publikacija poljudno in hkrati strokovno prikaže možnosti, kako v praksi najti stično točko med varovanjem dediščine in njeno sodobno uporabnostjo.

Občina Komen

2012
Irena Destovnik (ur.)

Tradicionalne rokodelske veščine

V priročniku standardiziranih programov prenosa tradicionalnih rokodelskih znanj je predstavljenih osem tradicionalnih rokodelskih veščin. Priročnik je bil pripravljen v sodelovanju z rokodelci v projektu DUO Kunsthandwerk: Rokodelska kulturna dediščina v čezmejnem prostoru včeraj, danes in jutri.

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije

2015
Nataša Gorenci (ur.)

Sto let v dobro dediščine

Zbirka Dnevi evropske kulturne dediščine

Publikacija, izdana ob stoletnici javne službe varstva, v prvem delu daje kritičen pregled prvih desetletij varstvene dejavnosti, v drugem pa osvetljuje pot, prehojeno v drugi polovici stoletja v dobro dediščine.

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije

2015
Nataša Bucik, Irena Lukan Matko (ur.)

Skozi umetnost o medosebnih odnosih

Priročnik vključuje pregled kulturnih vsebin (leposlovja, gledaliških predstav, filmov …), ki obravnavajo različne vidike medosebih odnosov, tudi problemske teme (različne oblike nasilja, alkoholizem …). Namenjen je strokovnim delavcem v vrtcih in šolah ter tudi v mladinskih centrih.

Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

2011
Nives Čorak, Tina Gradišer, Vesna Kamin Kajfež (ur.)

Po poteh lesa v arhitekturi

Priročnik za spoznavanje arhitekture v lesu

Priročnik implementira znanje o arhitekturi, prostoru in oblikovanju s poudarkom na arhitekturni kulturni dediščini na poklicnih strokovnih lesnih šolah s primeri dobre prakse v Sloveniji, Avstriji in na Hrvaškem.

Center arhitekture Slovenije, program Igriva arhitektura

2020
Nataša Bucik, Maja Krajnc, Nada Požar Matijašič (ur.)

Skozi umetnost o zdravju

Priročnik izbranih kulturnih vsebin

Priročnik poudarja, da pojmovna zveza »zdravo živeti« obsega tudi ustvarjalno preživljanje prostega časa, kamor prišteva tudi umetnost, pa naj bo neposredno udejstvovanje ali le spremljanje umetnostnih vsebin.

Društvo za širjenje filmske kulture KINO!

2016
Ada Hočevar Grom, Helena Jeriček Klanšček, Nuša Konec Jurčič, Saška Roškar (ur.)

Zdravje skozi umetnost

Smernice za pogovore o izbranih zdravstvenih temah za pedagoške delavce

Priročnik nudi smernice za pogovore o izbranih zdravstvenih vsebinah tudi s pomočjo različnih umetniških vsebin oz. umetniških del. Namenjen je pedagoškim delavcem in drugim, ki delajo z otroki in mladostniki.

Nacionalni inštitut za javno zdravje

2015

Izbor dobrih, zelo dobrih in odličnih otroških in mladinskih knjig na temo športa in gibanja

Seznam vključuje izbor kakovostnih leposlovnih in poučnih knjig s športno tematiko, literature na temo zgodovine slovenskega športa, strokovne literature ter priročnike na področju zdravja in gibanja.

Kulturni bazar

2020
 

Sorodne povezave

Sponzorji