PRIJAVA

Še nimate uporabniškega računa? Registrirajte se

Prijavite se

En

Gradiva

Prebrskajte knjižnico strokovnih gradiv

Išči po kategorijah

Knjižnica MGL

Knjižnica MGL sodi med najstarejše specializirane teatrološke izdaje v Evropi in svetu. V njej najdete širok nabor knjig vezanih na uprizoritvene umetnosti.

Mestno gledališče ljubljansko

1958 -

Dokumenti

Dokumenti so ena osrednjih teatroloških zbirk kontinuiranega proučevanja slovenske gledališke zgodovine.

Slovenski gledališki inštitut

1963 -
Urška Lučka Novak (ur.)

Most sporazumevanja = Communication bridge

zbornik

V zborniku Most sporazumevanja si lahko preberete članke predavateljev in vodij delavnic 3. Mednarodne konference gledališke pedagogike.

Društvo ustvarjalcev Taka Tuka

2013
Urška Lučka Novak (ur.)

Čustva bogatijo = Emotions matter

zbornik

V zborniku Čustva bogatijo si lahko preberete članke predavateljev in vodij delavnic 5. Mednarodne konference gledališke pedagogike.

Društvo ustavarjalcev Taka Tuka

2015
Nika Arhar

Ustvarjalni pristopi spoznavanja gledališke umetnosti

V prispevku so predstavljena temeljna vodila projekta Gleda(l)išče Slovenskega gledališkega inštituta in njegove osrednje programske enote.

Slovenščina v šoli, letnik 21, številka 3 (str. 62-69)

2018
Vinko Möderndorfer

Slovenska mladinska dramatika in njeno uprizarjanje

Članek govori o problematiki slovenske dramatike za otroke in mlade ter njeno (ne)uprizarjanje.

Otrok in knjiga, letnik 38, številka 82 (str. 77-81)

2011
Katica Pevec Samec

Igra vlog po scenariju

Prispevek govori o pomenu komuniciranja, zlasti v šoli, ter o usposabljanju vodij študijskih skupin za komuniciranje s pomočjo »igre vlog po scenariju« predstavi dva njena vzorca in različne stile vodenja skupine.

Pedagoška obzorja, LETNIK 11, ŠTEVILKA 1/2 (str. 89-97)

1996
Alenka Kobolt, Jelena Sitar, Andreja Stare

Gledališko ustvarjanje kot socialno integrativno delo z mladimi

Prispevek predstavi akcijsko raziskavo, opravljeno v okviru mednarodnega evropskega projekta Grundtvig. Njen namen so prenos izkušenj in ustvarjanje novih ter prikaz uporabe gledališča kot socialnointegracijske metode.

Socialna pedagogika, LETNIK 9, šTEVILKA 3 (str. 229-264)

2005
Helena Korošec

Gledališče – medij za učenje in poučevanje ter otrokov celostni razvoj

Prispevek predstavlja gledališko igro na podlagi načel kreativne dramske vzgoje ter utemeljuje njeno izvedbo v razredu in vrtcu tudi s teorijo sociodramske igre.

Sodobna pedagogika, letnik 58, številka 3 (str. 110-127)

2007
Sabina Šinko

Estetika gledališča za najmlajše

Članek opredeljuje specifike estetike gledališča za najmlajše. Glede na raziskave ta zvrst gledališča pripomore k spoznavni in čustveni bogatitvi otrok, zaznavanju na vseh čutnih ravneh, razvoju govornih spretnosti.

Revija za elementarno izobraževanje, LETNIK 4, ŠTEVILKA 1/2 (STR. 175-188)

2011

Maska

Časopis za scenske umetnosti

Vsaka številka revije je posvečena določeni tematiki. Poleg prispevkov k izbrani tematiki ponuja tudi intervjuje z umetniki in teoretiki, recenzije predstav in knjig, članke o pojavih v sodobnih scenskih umetnostih idr.

Zavod Maska

1921 -

Amfiteater

Revija za teorijo scenskih umetnosti

Amfiteater je znanstvena revija, ki objavlja izvirne članke iz scenskih umetnosti v širokem razponu od dramskega gledališča, dramatike, plesa, performansa do hibridnih umetnosti.

AGRFT UL

2008 -
 

Sorodne povezave