PRIJAVA

Še nimate uporabniškega računa? Registrirajte se

Prijavite se

En

Gradiva

Prebrskajte knjižnico strokovnih gradiv

Išči po kategorijah
Mestna knjižnica Kranj

Obrazi slovenskih pokrajin

Obrazi slovenskih pokrajin je spletni biografski leksikon znanih osebnosti slovenskih pokrajin in Slovencev po svetu. Vanj so vključene pomembne osebnosti, ki so s svojim življenjem in delom zaznamovale naše kraje.

2020 -

Gradivo konservatorske službe iz arhiva INDOK centra

100 let službe za varstvo kulturne dediščine na Slovenskem

Spletna razstava ponuja na ogled gradivo iz zbirk INDOK centra, ki je bilo prvič celostno predstavljeno na razstavi v Narodni galeriji. Odkriva zgodbe o dediščini, njenih skrbnikih, zgodovini službe.

Ministrstvo za kulturo

2013

Register kulturne dediščine

Spletni pregledovalnik omogoča javno pregledovanje osnovnih opisnih in geolokacijskih podatkov registra nepremične in nesnovne kulturne dediščine. Vključuje vrsto kartografskih podlag, tudi več zgodovinskih.

Ministrstvo za kulturo

2017 -
Petra Potočnik

Beremo skupaj: vsak dan, vsak mesec, doma, v službi, na kolesu in ob drevesu!

ABC bralne pismenosti II

Na Nacionalni mesec skupnega branja predavateljica pogleda z vidika koronavirusa predstavi novosti in evalvacijo leta 2020 ter primerjavo s prejšnjim letom pa tudi načrte za naprej.

Center za spodbujanje bralne pismenosti, Mariborska knjižnica

9. oktober 2020
Darja Lavrenčič Vrabec

Zlate hruške, kakovostno branje za vse

ABC bralne pismenosti II

V predavanju je predstavljeno ozadje znaka za kakovost mladinskih knjig Zlata hruška, ki izhaja iz Priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig. Ta vsako leto predstavi produkcijo mladinskih knjig na slovenskem knjižnem trgu in oceni njeno kakovost.

Center za spodbujanje bralne pismenosti, Mariborska knjižnica

9. oktober 2020
Estera Možina

Opisniki temeljnih zmožnosti

ABC bralne pismenosti II

Na Andragoškem centru Slovenije so v sodelovanju z učitelji odraslih pripravili t. i. opisnike temeljnih zmožnosti za osem področij temeljnih zmožnosti. V prispevku so predstavljeni namen in metodologija priprave opisnikov ter opis uporabnosti.

Center za spodbujanje bralne pismenosti, Mariborska knjižnica

8. oktober 2020
Sandra Mršnik

Bralna pismenost in razvoj slovenščine-OBJEM (Ozaveščanje, Branje, Jezik, Evalvacija, Modeli)

ABC bralne pismenosti II

Predstavljena sta analiza motiviranosti učencev/dijakov za branje različnega bralnega gradiva in mnenje učiteljev o istih postavkah. Pri motiviranosti za branje je med samoocenami učencev in ocenami učiteljev/ravnateljev prišlo do razlik.

Center za spodbujanje bralne pismenosti, Mariborska knjižnica

8. oktober 2020
Sabina Fras Popović

#športajmoinberimo: nacionalni medresorski program za spodbujanje branja med mladimi športniki in športnicami

ABC bralne pismenosti II

Prispevek predstavi smernice za spodbujanje branja pri mladih športnikih in predstavi izvedbo projekta #športajmoinberimo. S projektom želijo pomagati mladim športnikom h kakovostnemu preživljanju časa na športnih pripravah.

Center za spodbujanje bralne pismenosti, Mariborska knjižnica

7. oktober 2020
Klaudija Šterman Ivančič

Dosežki na področju branja in motivacija za branje v raziskavi PISA 2018

ABC bralne pismenosti II

Prispevek predstavi rezultate PISA 2018, s poudarkom na rezultatih iz motivacije za branje in učiteljeve socialno-čustvene opore, povratne informacije učencem in učiteljevega navdušenja pri poučevanju slovenščine.

Center za spodbujanje bralne pismenosti, Mariborska knjižnica

7. oktober 2020
Igor Žunkovič

Branje literarne fikcije

ABC bralne pismenosti II

Predavatelj izpostavi pomen branja literarne fikcije. Osrednje zanimanje predavanja je oris različnih učinkov, ki jih imajo literarna besedila na bralce.

Center za spodbujanje bralne pismenosti, Mariborska knjižnica

5. oktober 2020
Open Method of Coordination (OMC)

Cultural Awareness and Exspression Handbook Annex

»Kulturna zavest in izražanje« je ena od osmih kompetenc, ključnih za vseživljenjsko učenje. V poročilu so predstavljeni primeri dobrih praks posrednega in neposrednega razvoja v državah članicah EU.

Publications Office of the European Union

2015
Open Method of Coordination (OMC)

Cultural Awareness and Exspression Handbook

»Kulturna zavest in izražanje« je ena od osmih kompetenc, ki so pri EU prepoznane kot ključne za vseživljenjsko učenje. Poročilo predstavlja opažanja in sklepe o implementaciji v državah članicah.

Publications Office of the European Union

2015
 

Sorodne povezave

Sponzorji