PRIJAVA

Še nimate uporabniškega računa? Registrirajte se

Prijavite se

Strokovna usposabljanja

Preglejte aktualno ponudbo usposabljanj, konferenc in posvetov. Ponudba je razvrščena po posameznih področjih kulture in umetnosti oziroma medpodročno.

Išči po kategorijah

Konferenca: Strip in skupnost

Tridnevna mednarodna konferenca Strip in skupnost je posvečena mnogostranskim vlogam in pomenu stripa v najširši družbi. Kako stripovske…

Atrij ZRC in Kino šiška

Skrb za (so)človeka: duševno zdravje pedagoginj in pedagogov ter mladih

Program vključuje uvodno predavanje strokovnjakinje za duševno zdravje dr. Metke Kuhar - Razumevanje duševnega zdravja v Sloveniji:…

Dvorana dijaškega doma Tabor

Za odrom, Pismenost za gledališče

Slovenski gledališki inštitut v sodelovanju s SNG Drama Ljubljana že vrsto let izvaja strokovno izobraževanje gledališkega opismenjevanja za strokovne…

SNG Drama Ljubljana in Slovenski gledališki inštitut

Filtrirana vsebina

Sekcija za domoznanstvo in kulturno dediščino prevzema pobudo, da se po lanskem posvetu opravi še refleksija vsaj v delu ciljne skupine, ki se nanaša na mlajšo generacijo, in tako na podlagi zbranih dragocenih podatkov in primerov dobrih praks izkoristi dano priložnost in »zgodbo« še nadgradimo.

zaključenox

Knjižnica Otona Župančiča

13. marec 2024

Pogovarjali se bomo o značilnostih knjižnih serij in njihovi moči, da motivirajo za branje.

aktualnox

Izluščiti sonce in sence

Izkustvena delavnica avtentičnega pisanja, Pisanje skozi osebnostno rast

Cepetka Ljubljana

23. do 24. marec in 6. do 7. april 2024

Pozornost bomo usmerili k opazovanju lastnega ustvarjalnega procesa in njegovih splošnih zakonitosti, osredotočili se bomo na iskanje notranjih vsebin, na proces pisanja, zastoje pri pisanju in vredotenje lastnih besedil.

aktualnox

(Ne)kreativne delavnice pisanja

Pesniška delavnica JSKD

Center za poezijo Tomaža Šalamuna

Ob petkih od 1. marca do 17. maja 2024

Na desetih zaporednih delavnicah bodo udeleženci pisali avtorsko poezijo po vajah iz priročnika Poezija - kako spodleteti bolje (JSKD, junij 2024), avtorja in pesnika dr. Zorana Prevca. Desetim vajam sledi javno branje pesmi in predstavitev priročnika, predvidoma v petek, 31. maja 2024, v Ljubljani ali Celju.

aktualnox

Filozofska fakulteta

23. marec 2024

Seminar Igrifikacija in soba pobega v šolski knjižnici je namenjen šolskim knjižničarjem in knjižničarkam.

aktualnox

Filozofska fakulteta

16. marca 2024

Seminar je namenjen učiteljicam in učiteljem na osnovnih, srednjih in glasbenih šolah, šolskim svetovalnim delavcem ter vzgojiteljem v vrtcih.

aktualnox

Izobraževanje je namenjeno vzgojiteljem v vrtcih, učiteljicam in učiteljem razrednega pouka in glasbene umetnosti v osnovnih in srednjih šolah, učiteljicam in učiteljem glasbenih šol ter specialnim pedagogom.

aktualnox

Vabljeni na strokovno usposabljanje namenjeno učiteljicam in učiteljem glasbene umetnosti v tretjem triletju osnovne šole, v srednješolskih strokovnih programih in srednjem splošnem izobraževanju ter učiteljicam in učiteljem nauka o glasbi ter solfeggia v glasbenih šolah.

aktualnox

Igriva arhitektura

Izobraževanje za strokovne delavce v vrtcih in osnovnih šolah

Center arhitekture Slovenije

14. marec in 15. marec 2024

Pomen kakovostno grajenega prostora in arhitekture želimo približati vsem, ki lahko to vedenje širijo naprej in s tem prispevajo k dvigu prostorskih vrednot, prostorske pismenosti in bivanjske kulture naše družbe. V aktivni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladine o prostoru in arhitekturi na območju celotne Slovenije vabimo čim širši…

aktualnox

Dijaški dom Tabor

15. februar 2024

Delavnica v organizaciji Mesta žensk posveča pozornost preprečevanju izgorelosti z vidika medosebnih odnosov v delovnem okolju. Zanimalo nas bo, kako medosebni odnosi na delovnem mestu vplivajo na doživljanje posameznika in kako prispevajo k izgorelosti.

zaključenox

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

2. in 3. februar 2024

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta vabi na seminar »Pomen kakovostnih knjig in zaslonskih vsebin za otroke: Spodbujanje govora in sporazumevalnih zmožnosti v vrtcu«, ki bo 2. in 3. februarja 2024.

zaključenox

Največje strokovno usposabljanje na področju kulturno-umetnostne vzgoje Kulturni bazar, ki ga že 16. leto pripravljamo Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Zavod RS za šolstvo ter Cankarjev dom s kulturnimi ustanovami in partnerji iz različnih resorjev, bo 20. marca 2024.

aktualnox

Sorodne povezave