REGISTRACIJA

Kdo se lahko registira?   

Kot koordinatorji KUV se lahko registrirate strokovni delavci iz:

  • vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki se prijavite ob soglasju vodstva vašega zavoda;
  • kulturnih ustanov, ki sodelujete v projektu Kulturni bazar;
  • lokalnih skupnosti, ki delujete v vzgoji in izobraževanju, kulturi, na področju mladine oz. družbenih dejavnosti;
  • drugih ustanov (fakultet, akademij, ljudskih univerz, ministrstev, javnih zavodov, nevladnih ustanov ...), ki skrbite tudi za kulturo in izobraževanje.