PRIJAVA

Še nimate uporabniškega računa? Registrirajte se

Prijavite se

En

Gradiva

Prebrskajte knjižnico strokovnih gradiv

Išči po kategorijah
Anita Godler, Alenka Končan, Urša Rupnik

Kreativna partnerstva med učiteljem in umetnikom: Naj se tvoja beseda sliši skozi gib

Tkemo mrežo ustvarjalnosti 2021

Predstavitev projekta Naj se tvoja beseda sliši skozi gib OŠ Trnovo Ljubljana (ESS projekt SKUM).

30. avgust 2021
Nada Požar Matijašič

Kreativna partnerstva med učiteljem in umetnikom: Europe in perspective

Tkemo mrežo ustvarjalnosti 2021

Predstavitev EU projekta Europe in perspective ter slovenskih primerov dobrih praks povezovanja med vzgojitelji/učitelji in umetniki.

30. avgust 2021

Knjižnica MGL

Knjižnica MGL sodi med najstarejše specializirane teatrološke izdaje v Evropi in svetu. V njej najdete širok nabor knjig vezanih na uprizoritvene umetnosti.

Mestno gledališče ljubljansko

1958 -

Dokumenti

Dokumenti so ena osrednjih teatroloških zbirk kontinuiranega proučevanja slovenske gledališke zgodovine.

Slovenski gledališki inštitut

1963 -
Urška Lučka Novak (ur.)

Most sporazumevanja = Communication bridge

zbornik

V zborniku Most sporazumevanja si lahko preberete članke predavateljev in vodij delavnic 3. Mednarodne konference gledališke pedagogike.

Društvo ustvarjalcev Taka Tuka

2013
Urška Lučka Novak (ur.)

Čustva bogatijo = Emotions matter

zbornik

V zborniku Čustva bogatijo si lahko preberete članke predavateljev in vodij delavnic 5. Mednarodne konference gledališke pedagogike.

Društvo ustavarjalcev Taka Tuka

2015
Nika Arhar

Ustvarjalni pristopi spoznavanja gledališke umetnosti

V prispevku so predstavljena temeljna vodila projekta Gleda(l)išče Slovenskega gledališkega inštituta in njegove osrednje programske enote.

Slovenščina v šoli, letnik 21, številka 3 (str. 62-69)

2018
Vinko Möderndorfer

Slovenska mladinska dramatika in njeno uprizarjanje

Članek govori o problematiki slovenske dramatike za otroke in mlade ter njeno (ne)uprizarjanje.

Otrok in knjiga, letnik 38, številka 82 (str. 77-81)

2011
Katica Pevec Samec

Igra vlog po scenariju

Prispevek govori o pomenu komuniciranja, zlasti v šoli, ter o usposabljanju vodij študijskih skupin za komuniciranje s pomočjo »igre vlog po scenariju« predstavi dva njena vzorca in različne stile vodenja skupine.

Pedagoška obzorja, LETNIK 11, ŠTEVILKA 1/2 (str. 89-97)

1996
Alenka Kobolt, Jelena Sitar, Andreja Stare

Gledališko ustvarjanje kot socialno integrativno delo z mladimi

Prispevek predstavi akcijsko raziskavo, opravljeno v okviru mednarodnega evropskega projekta Grundtvig. Njen namen so prenos izkušenj in ustvarjanje novih ter prikaz uporabe gledališča kot socialnointegracijske metode.

Socialna pedagogika, LETNIK 9, šTEVILKA 3 (str. 229-264)

2005
Helena Korošec

Gledališče – medij za učenje in poučevanje ter otrokov celostni razvoj

Prispevek predstavlja gledališko igro na podlagi načel kreativne dramske vzgoje ter utemeljuje njeno izvedbo v razredu in vrtcu tudi s teorijo sociodramske igre.

Sodobna pedagogika, letnik 58, številka 3 (str. 110-127)

2007
Sabina Šinko

Estetika gledališča za najmlajše

Članek opredeljuje specifike estetike gledališča za najmlajše. Glede na raziskave ta zvrst gledališča pripomore k spoznavni in čustveni bogatitvi otrok, zaznavanju na vseh čutnih ravneh, razvoju govornih spretnosti.

Revija za elementarno izobraževanje, LETNIK 4, ŠTEVILKA 1/2 (STR. 175-188)

2011
 

Sorodne povezave