PRIJAVA

Še nimate uporabniškega računa? Registrirajte se

Prijavite se

Gradiva

Prebrskajte knjižnico strokovnih gradiv

Išči po kategorijah
Melita Ambrožič, Damjana Vovk (ur.)

Skupaj smo močnejši: povezovanje, sodelovanje in etično delovanje

Zbornik povzetkov

Zbornik povzetkov, ki prinašajo pogled v sodelovanje in povezovanje tudi na področju bralne kulture.

Zveza bibliotekarskih društev Slovenije

2014
Polona Vilar

Proaktivna splošna knjižnica za bralno pismenost in bralno kulturo

Znanstvena monografija predstavlja paradigmo knjižničarstva nove generacije in pojem proaktivno knjižničarstvo veže na temeljno področje človekovega delovanja: bralno pismenost.

Zveza bibliotekarskih društev Slovenije

2017
Tomaž Bešter, Damjana Vovk

Povezovanje, sodelovanje, skupnosti: ustvarimo državo bralcev

zbornik referatov

Zbornik prispevkov izobraževalnega dogodka slovenskih knjižničarjev, tokrat na temo bralne kulture, skozi prispevke knjižničarjev, pisateljev in založnikov nudi vpogled v prakso knjižnic na tem področju.

Zveza bibliotekarskih društev Slovenije

2017
Delovna skupina za pripravo strokovnih priporočil za splošne knjižnice pri Nacionalnem svetu za knjižnično dejavnost

Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice

za obdobje 2018–2028

Uveljavljajo razvojno vizijo proaktivne knjižnice kot dejavnika razvoja lokalne skupnosti, znotraj tega ima posebno mesto spodbujane bralne pismenosti in bralne kulture za različne skupine prebivalcev.

Zveza bibliotekarskih društev Slovenije

2019
Branko Gradišnik (prevod)

Poglej si z novimi očmi!

Vodnik za poučevanje tri- do enajstletnih otrok o filmu in televiziji, namenjen vzgojiteljem, učiteljem in staršem

Vodnik za usvajanje temeljne medijske pismenosti razloži osem učnih tehnik za lažje razumevanje filma in televizije s praktičnimi nasveti, analizami in argumenti o pomenu gibljivk v vzgoji in izobraževanju.

Slovenska kinoteka in založba UMco

2006
Marjan Prevodnik

Umetnostna vzgoja v luči Unescovih smernic

Prispevek je poročilo o svetovni konferenci Unesca ter daje informacije, namenjene premisleku o pomenu in vlogi umetnostne vzgoje v izobraževanju ter natančneje prestavi smernice »Road map for Arts Education«.

Sodobna pedagogika, 3/2007, 58 (124 ), str. 164–186

2007
Boris Karlavaris

Metodika likovnog odgoja

Priročnik naslavlja nujnost umetnostne vzgoje v izobraževalnem procesu in poudarja njeno pomembnost za razvoj otrok ter predstavi metode za poučevanje likovne umetnosti.

Hofbauer

1991
Črtiomir Frelih, Tomaž Gorjup, Zdenko Huzjan, Roman Makše, Tonka Tacol, Beatriz Tomšič Čerkez

Ustvarjalni učitelj: dejavniki osebnostne in strokovne rasti

V zborniku so zbrani članki strokovnjakov iz likovne umetnosti, ki predstavijo nova spoznanja, pristope in metode poučevanja ter njeno vlogo v učnem procesu in pomenu za razvoj otroka.

Debora

2006
Božena Šupšáková, Tonka Tacol, Beatriz Tomšič Čerkez

Art education: retrospectives, perspectives, alternatives = Likovna vzgoja: retrospektive, perspektive, alternative

V knjigi so predstavljeni izsledki mednarodne skupine strokovnjakov iz Slovenije in Slovaške, ki osvetlijo likovno vzgojo z vidika treh dimenzij ter pokažejo več razsežnosti problematike in nujnosti KUV.

Debora

2007
Jure Mikuž

Čarobni jezik stripa: Tomaž Lavrič

Monografija, ki je izšla ob študijsko zasnovani istoimenski razstavi, s študijskimi besedili, reprodukcijami in dokumentacijo Lavričevo delo umesti v univerzalno govorico likovne umetnosti in vizualne kulture.

Cankarjev dom

2015
Silva Karim

Velike umetnine za male umetnike

Knjiga otrokom, staršem in učiteljem pomaga spoznati moderno in sodobno umetnost ter z opisovanjem in opazovanjem primerov slovenskih in tujih umetnin spodbuja k lastnemu likovnemu izražanju.

Mladinska knjiga

2011
Andrej Jemec, Marjan Prevodnik in dr. (ur.)

Likovna vzgoja v srednjih šolah

Zbornik prispevkov s posveta v Cankarjevem domu (22. maj 1996) o poučevanju, učnih programih in šolski reformi v likovni vzgoji.

Zavod RS za šolstvo

1996
 

Sorodne povezave

Sponzorji