PRIJAVA

Še nimate uporabniškega računa? Registrirajte se

Prijavite se

Gradiva

Prebrskajte knjižnico strokovnih gradiv

Išči po kategorijah
Božena Šupšáková, Tonka Tacol, Beatriz Tomšič Čerkez

Art education: retrospectives, perspectives, alternatives = Likovna vzgoja: retrospektive, perspektive, alternative

V knjigi so predstavljeni izsledki mednarodne skupine strokovnjakov iz Slovenije in Slovaške, ki osvetlijo likovno vzgojo z vidika treh dimenzij ter pokažejo več razsežnosti problematike in nujnosti KUV.

Debora

2007
Jure Mikuž

Čarobni jezik stripa: Tomaž Lavrič

Monografija, ki je izšla ob študijsko zasnovani istoimenski razstavi, s študijskimi besedili, reprodukcijami in dokumentacijo Lavričevo delo umesti v univerzalno govorico likovne umetnosti in vizualne kulture.

Cankarjev dom

2015
Silva Karim

Velike umetnine za male umetnike

Knjiga otrokom, staršem in učiteljem pomaga spoznati moderno in sodobno umetnost ter z opisovanjem in opazovanjem primerov slovenskih in tujih umetnin spodbuja k lastnemu likovnemu izražanju.

Mladinska knjiga

2011
Andrej Jemec, Marjan Prevodnik in dr. (ur.)

Likovna vzgoja v srednjih šolah

Zbornik prispevkov s posveta v Cankarjevem domu (22. maj 1996) o poučevanju, učnih programih in šolski reformi v likovni vzgoji.

Zavod RS za šolstvo

1996
Eliot W. Eisner

The Arts and the Creation of Mind

Avtor z različnimi primeri predstavi nove pristope k poučevanju umetnosti in opiše, kako z umetnostjo zbujati, spodbujati in razvijati različne oblike razmišljanja, uporabne tudi v vsakdanjem življenju.

Yale University Press

2002
Milan Butina

Slikarsko mišljenje: od vizualnega k likovnemu

Strokovno delo s področja estetike je dopolnjena in razširjena izdaja knjige iz leta 1984 ter je že vrsto let v uporabi kot učbenik in priročnik na srednjih in višjih šolah.

Cankarjeva založba

1995
Helena Berce Golob, Bogomil Kalvaris, Mija Longyka

Likovna vzgoja

Priročnik za učitelje razrednega pouka

Priročnik za učitelje pri izvajanju pouka likovne vzgoje v osnovnih šolah.

Državna založba Slovenije

1991
Nadja Zgonik

Pojmovnik slovenske umetnosti po letu 1945

Knjiga sistematično in strokovno obravnava zgodovino slovenske likovne umetnosti po drugi svetovni vojni, od moderne do sodobne. Skozi 63 gesel prikazuje gibanja, skupine in težnje, ki so vplivali na njen potek.

2009
Jožef Muhovič

Likovno snovanje: priročnik za učitelje

Priročnik učiteljem predstavi modele poučevanja in učenja likovne umetnosti v srednjih šolah.

Zavod RS za šolstvo

1999
Tonka Tacol

Likovno izražanje. Didaktična izhodišča za pouk likovne vzgoje

Didaktični priročnik pojasnjuje posebnosti novega učnega načrta za devetletno osnovno šolo, prednosti problemskega pouka likovne vzgoje ter učitelja vpelje v izdelavo letne in učne priprave.

Debora

2003
Črtomir Frelih, Tonka Tacol (ur.)

Likovna vzgoja v kurikularni prenovi

zbornik objavljenih besedil o likovni vzgoji v slovenskih osnovnih in srednjih šolah

V zborniku so zbrani članki, strokovna dela in dokumenti Nacionalnega kurikularnega sveta z odgovori pedagogov, objavljeni ob prenovi likovne vzgoje v OŠ in SŠ med decembrom 1994 in marcem 1998.

Debora

1998
Črtomir Frelih, Jožef Muhovič (ur.)

Likovno / Vizualno: Eseji o likovni in vizualni umetnosti

Združeni eseji iz referatov, ki so jih njihovi avtorji predstavili na istoimenskem simpoziju Likovno/Vizualno, naslavljajo vprašanja, vezana na sinonimnost oz. razlikovanje med likovno in vizualno umetnostjo.

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani

2012
 

Sorodne povezave

Sponzorji