PRIJAVA

Še nimate uporabniškega računa? Registrirajte se

Prijavite se

En
Vratolomni omnibus zabave, zajet v neskončni splet melodij Straussa mlajšega. Skrajšana verzija za učence in dijake. Režiser Stanislav Moša

Splošno

Trajanje

60 minut


Kraj pričetka programa

SNG Maribor

Cena

Cena

od 8 do 12 EUR/osebo


Popust

Po dogovoru


Dodatni stroški

potni stroški

Dostopnost

gibalno ovirani
slepi in slabovidni
gluhi in naglušni

Sorodna ponudba KUV

DOTIKALNICE

Izvaja PAJN Zavod za sonaravno bivanje

Dotikalnice so splet izobraževalnih vsebin za glas, gib, dotik in izbor drobnih besedil in pesmi…

Redni abonmajski glasbeni program – abonma ARSonica

Izvaja Kulturni dom Krško

Izbor programa in organizacija koncertov sodobnih nekomercialnih glasbenih zvrsti in glasbeno-gledaliških predstav. Omogočanje posebnih cenovnih…

Skupni glasbeni programi Kulturnega doma Krško in Glasbene šole Krško

Izvaja Kulturni dom Krško

Soorganizacija klasičnih koncertov in koncertov sodobnih nekomercialnih glasbenih zvrsti v sklopu rednih in izrednih pedagoških…

Sorodne povezave