PRIJAVA

Še nimate uporabniškega računa? Registrirajte se

Prijavite se

Retorika za učitelje

16. marca 2024

Filozofska fakulteta

63,63 EUR za vse udeležence in udeleženke.

Izdelek brez naslova-18

Izobraževanje je namenjeno učiteljicam in učiteljem na osnovnih, srednjih in glasbenih šolah, šolskim svetovalnim delavcem ter vzgojiteljem v vrtcih.

Cilji:
• spoznati retoriko, ter prepoznavajo pomen ustrezne uporabe prvin javnega nastopanja in izražanja svojih
stališč v različnih kontekstih,
• spoznati tehnike govora in jih pravilno uporabiti,
• spoznati prvine neverbalne komunikacije,
• spoznati proces načrtovanja in izvedbe javnega govornega nastopa,
• spoznati rabo slovenske zborne izreke v različnih situacijah in z različnimi ciljnimi skupinami (npr.
predstavitev novega projekta ravnatelju, roditeljski sestanek s starši, nastop pred učenci v učilnici),
• izvesti govorni nastop pred poslušalci,
• razviti zmožnost ustreznega (samo)opazovanja in (samo)vrednotenja javnega govorništva.

Sorodna usposabljanja

Vsa usposabljanja

Sekcija za domoznanstvo in kulturno dediščino prevzema pobudo, da se po lanskem posvetu opravi še refleksija vsaj v delu ciljne skupine, ki se nanaša na mlajšo generacijo, in tako na podlagi zbranih dragocenih podatkov in primerov dobrih praks izkoristi dano priložnost in »zgodbo« še nadgradimo.

zaključenox

Knjižnica Otona Župančiča

13. marec 2024

Pogovarjali se bomo o značilnostih knjižnih serij in njihovi moči, da motivirajo za branje.

aktualnox

Izluščiti sonce in sence

Izkustvena delavnica avtentičnega pisanja, Pisanje skozi osebnostno rast

Cepetka Ljubljana

23. do 24. marec in 6. do 7. april 2024

Pozornost bomo usmerili k opazovanju lastnega ustvarjalnega procesa in njegovih splošnih zakonitosti, osredotočili se bomo na iskanje notranjih vsebin, na proces pisanja, zastoje pri pisanju in vredotenje lastnih besedil.

aktualnox

(Ne)kreativne delavnice pisanja

Pesniška delavnica JSKD

Center za poezijo Tomaža Šalamuna

Ob petkih od 1. marca do 17. maja 2024

Na desetih zaporednih delavnicah bodo udeleženci pisali avtorsko poezijo po vajah iz priročnika Poezija - kako spodleteti bolje (JSKD, junij 2024), avtorja in pesnika dr. Zorana Prevca. Desetim vajam sledi javno branje pesmi in predstavitev priročnika, predvidoma v petek, 31. maja 2024, v Ljubljani ali Celju.

aktualnox

Sorodne povezave