PRIJAVA

Še nimate uporabniškega računa? Registrirajte se

Prijavite se

Pomen kakovostnih knjig in zaslonskih vsebin za otroke: Spodbujanje govora in sporazumevalnih zmožnosti v vrtcu

Strokovno usposabljanje za strokovne delavce v vrtcu

2. in 3. februar 2024

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

dogodek / novica

Pomen kakovostnih knjig in zaslonskih vsebin za otroke: Spodbu...

preberi več

Izdelek brez naslova-4

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta vabi na seminar »Pomen kakovostnih knjig in zaslonskih vsebin za otroke: Spodbujanje govora in sporazumevalnih zmožnosti v vrtcu«, ki bo 2. in 3. februarja 2024.

Cilji strokovnega usposabljanja:

  • posredovati nova razvojnopsihološka znanja o značilnostih in dejavnikih govornega razvoja in razvoja sporazumevalnih zmožnosti predšolskih otrok ter o povezanosti le-teh z ostalimi področji razvoja,
  • opremiti strokovne delavke in delavce v vrtcu z znanjem, ki jim bo pomagalo pri izbiri kakovostnih knjig in zaslonskih vsebin (npr. risank in filmov) za otroke ter s strategijami skupnega branja in skupnega gledanja, s katerimi bodo lahko podpirali_e razvoj malčkov in otrok v območju bližnjega razvoja,
  • predstaviti načine, kako knjige in zaslonske vsebine oblikujejo vrednote in stališča otrok, vplivajo na njihovo razumevanje socialnega sveta ter predstavljajo način za spodbujanje sprejemanja raznolikosti in drugačnosti pri otrocih,
  • opremiti strokovne delavce in delavke v vrtcu z znanjem o pomenu in načinih spodbujanja zgodnjega razvoja kritičnosti do medijskih vsebin in medijske pismenosti,
  • posredovati znanja o posebnostih v razvoju na področju sporazumevalnih zmožnosti ter jih opolnomočiti za razvijanje učinkovite komunikacije pri otrocih s posebnimi potrebami oz. z različnimi oblikami prikrajšanosti v različnih okoljih.

Rok za prijavo je 24. 1. 2024. Rok za morebitno odjavo je 25. 1. 2024.

Več informacij je na voljo v vabilu organizatorja.

Sorodna usposabljanja

Vsa usposabljanja

Sekcija za domoznanstvo in kulturno dediščino prevzema pobudo, da se po lanskem posvetu opravi še refleksija vsaj v delu ciljne skupine, ki se nanaša na mlajšo generacijo, in tako na podlagi zbranih dragocenih podatkov in primerov dobrih praks izkoristi dano priložnost in »zgodbo« še nadgradimo.

zaključenox

Knjižnica Otona Župančiča

13. marec 2024

Pogovarjali se bomo o značilnostih knjižnih serij in njihovi moči, da motivirajo za branje.

aktualnox

Izluščiti sonce in sence

Izkustvena delavnica avtentičnega pisanja, Pisanje skozi osebnostno rast

Cepetka Ljubljana

23. do 24. marec in 6. do 7. april 2024

Pozornost bomo usmerili k opazovanju lastnega ustvarjalnega procesa in njegovih splošnih zakonitosti, osredotočili se bomo na iskanje notranjih vsebin, na proces pisanja, zastoje pri pisanju in vredotenje lastnih besedil.

aktualnox

(Ne)kreativne delavnice pisanja

Pesniška delavnica JSKD

Center za poezijo Tomaža Šalamuna

Ob petkih od 1. marca do 17. maja 2024

Na desetih zaporednih delavnicah bodo udeleženci pisali avtorsko poezijo po vajah iz priročnika Poezija - kako spodleteti bolje (JSKD, junij 2024), avtorja in pesnika dr. Zorana Prevca. Desetim vajam sledi javno branje pesmi in predstavitev priročnika, predvidoma v petek, 31. maja 2024, v Ljubljani ali Celju.

aktualnox

Sorodne povezave