PRIJAVA

Še nimate uporabniškega računa? Registrirajte se

Prijavite se

Novi pristopi k poučevanju glasbeno- zgodovinskih vsebin v osnovni, srednji in glasbeni šoli

16. marec 2024

Filozofska fakulteta v Ljubljani

24,48 EUR za zaposlene v zavodih na področju VIZ, ki jih na izobraževanje napoti ravnatelj/ravnateljica, 48,96 EUR za druge udeležence/udeleženke.

Izdelek brez naslova-18

Vabljeni na strokovno usposabljanje namenjeno učiteljicam in učiteljem glasbene umetnosti v tretjem triletju osnovne šole, v srednješolskih strokovnih programih in srednjem splošnem izobraževanju ter učiteljicam in učiteljem nauka o glasbi ter solfeggia v glasbenih šolah.

Cilji izobraževanja:

  • učiteljicam in učiteljem glasbene umetnosti v osnovni in srednji šoli ter učiteljem nauka o glasbi in solfeggia posredovati dodatna znanja za lažje in kvalitetnejše izvajanje pouka glasbenozgodovinskih vsebin,
  • prehod od faktografskega k na glasbeno delo osredinjenemu poučevanju glasbenozgodovinskih vsebin,
  • posredovanje konkretnih vsebin za rabo v razredu,
  • učiteljice in učitelje seznaniti z novostmi na področju stroke,
  • učiteljicam in učiteljem predstaviti različne pristope k razumevanju in spoznavanju glasbene umetnosti,
  • vzpodbuditi zavedanje o kulturni, časovni in družbeni pogojenosti glasbene ustvarjalnosti in poustvarjalnosti,
  • širitev poznavanja glasbenega repertoarja različnih glasbenozgodovinskih obdobij, slogov in oblik,
  • možnosti vzpostavljanja medpredmetnih povezav pri pouku glasbe,
  • razpoznavanje aktualnih problematik v glasbenih delih.

Rok za prijavo je 6. 3. 2024. Rok za morebitno odjavo je 7. 3. 2024.

Sorodna usposabljanja

Vsa usposabljanja

Sekcija za domoznanstvo in kulturno dediščino prevzema pobudo, da se po lanskem posvetu opravi še refleksija vsaj v delu ciljne skupine, ki se nanaša na mlajšo generacijo, in tako na podlagi zbranih dragocenih podatkov in primerov dobrih praks izkoristi dano priložnost in »zgodbo« še nadgradimo.

zaključenox

Knjižnica Otona Župančiča

13. marec 2024

Pogovarjali se bomo o značilnostih knjižnih serij in njihovi moči, da motivirajo za branje.

aktualnox

Izluščiti sonce in sence

Izkustvena delavnica avtentičnega pisanja, Pisanje skozi osebnostno rast

Cepetka Ljubljana

23. do 24. marec in 6. do 7. april 2024

Pozornost bomo usmerili k opazovanju lastnega ustvarjalnega procesa in njegovih splošnih zakonitosti, osredotočili se bomo na iskanje notranjih vsebin, na proces pisanja, zastoje pri pisanju in vredotenje lastnih besedil.

aktualnox

(Ne)kreativne delavnice pisanja

Pesniška delavnica JSKD

Center za poezijo Tomaža Šalamuna

Ob petkih od 1. marca do 17. maja 2024

Na desetih zaporednih delavnicah bodo udeleženci pisali avtorsko poezijo po vajah iz priročnika Poezija - kako spodleteti bolje (JSKD, junij 2024), avtorja in pesnika dr. Zorana Prevca. Desetim vajam sledi javno branje pesmi in predstavitev priročnika, predvidoma v petek, 31. maja 2024, v Ljubljani ali Celju.

aktualnox

Sorodne povezave