PRIJAVA

Še nimate uporabniškega računa? Registrirajte se

Prijavite se

Nazaj v prihodnost

Regijski seminar

12. septembra 2024

Murska Sobota

Predavatelji bodo razgrnili spekter vrstno/zvrstno, žanrsko različnih besedil (tudi strip), ki prinašajo literarno klasiko s področja otroške/mladinske književnosti, pa tudi kanonska besedila, (prvotno) namenjena odraslim bralcem, med sodobne otroke in mlade, pa tudi odrasle bralce. Posebej se bodo posvetili elementom, kjer so (lahko) besedila iz preteklosti jezikovno, tematsko zelo oddaljena, zato zahtevnejša, manj razumljiva … Ob besedilih bodo predlagali načine in oblike dela, ki pripeljejo k lažjemu razbiranju in globljemu razumevanju žanrskih, tematskih, vsebinskih, slogovnih, jezikovnih struktur. Delo bo pri vseh predavateljih potekalo ob konkretnih besedilih s prikazi možnosti za delo z mladimi bralci in bo spodbujalo dialog z udeleženci.

Mentorji bodo svoja v teoriji in praksi pridobljena znanja lahko uporabili pri delu z istimi ali drugimi besedili, s katerimi se srečujejo bodisi znotraj učnih programov bodisi pri pripravi na dodatne, interesne dejavnosti, v katere se vključujejo njihovi mladi bralci; laže, hitreje, samostojneje in bolj samozavestno bodo (po)iskali kakovostna sodobna besedila za delo z (mladimi) bralci. Med drugim bodo predstavljeni novi načini, metode dela, ki jih zahteva tako sodobna produkcija kot različni mediji, na katerih je ta dostopna.

Prijava preko GOOGLE OBRAZCA velja za udeležence, ki se NE boste prijavili preko sistema KATIS. Prijave v KATIS sprejemamo do vključno 9. septembra 2024 (datum za odjavo: 10. september 2024).

Sorodna usposabljanja

Vsa usposabljanja

Humor rešuje človeka

Nacionalni posvet

Cankarjev dom

9. september 2024

9. septembra 2024, vas ob mednarodnem dnevu pismenosti vabimo v Cankarjev dom na celodnevni Nacionalni posvet Bralnega društva Slovenije z naslovom HUMOR REŠUJE ČLOVEKA, ki je vključen tudi v Nacionalni mesec skupnega branja.

aktualnox

CŠOD OE Soča, Tolmin

Od 22. do 24. avgusta 2024

Literarna šola 2024 je namenjena odraslim udeležencem (od 18. leta naprej), ki jih zanima avtorsko literarno ustvarjanje, predvsem delo pri avtentičnem jeziku – pisanje besedil, pripovedovanje, kantavtorstvo … tudi v narečnem jeziku; tako poezija, proza kot besedila za glasbeno podlago (slovenske glasbene skupine …).

aktualnox

Bralne čajanke na daljavo

Šolsko leto 2024/2025

Prek Zoom povezave

Med 19. septembrom 2024 in 16. majem 2025

Čajanke so razdeljene na dva sklopa: BRALNE ČAJANKE NA DALJAVO I. (8 ur) in BRALNE ČAJANKE NA DALJAVO II. (8 ur) - Prijaviti se je treba na vsak sklop posebej. Vse čajanke bodo potekale preko zooma (ob četrtkih, med 17.00 in 19.00).

aktualnox

Ljubljana

7. marca 2025

Slušatelji se bodo seznanili z vrsto praktičnih napotkov, ki jih bodo lahko posredovali staršem in otrokom v predbralnem in zgodnjem bralnem obdobju; bistvo vseh izkušenj je, da je branje prijetno, koristno ... in da je dobro razvita bralna sposobnost nujno potrebna.

aktualnox

Sorodne povezave