PRIJAVA

Še nimate uporabniškega računa? Registrirajte se

Prijavite se

Pogovori ob ogledu filmov pomembno pripomorejo k razumevanju filma in h kritičnemu razmisleku o vsebinah, izpostavljenih v filmu. Pri izvedbi pogovorov sodelujemo s filmskimi ustvarjalci, pedagogi, filmskimi strokovnjaki in strokovnjaki z različnih področij, ki jih film obravnava.

Splošno

Trajanje

do 45 minut (v ta čas ni vštet ogled filmske projekcije)


Kraj pričetka programa

Kolodvorska 13, 1000 Ljubljana

Cena

Cena

od 80 do 130 EUR (cena posameznega pogovora, predavanja)Dostopnost

gibalno ovirani
slepi in slabovidni
gluhi in naglušni

Sorodna ponudba KUV

Teoretsko-praktične delavnice

Izvaja Društvo za širjenje filmske kulture KINO!

Pri delavnicah stremimo k raznolikosti pristopov in pogledov, zato k sodelovanju vabimo ustvarjalce z različnih…

Ostrenje pogleda na obisku v osnovni šoli

Izvaja Društvo za širjenje filmske kulture KINO!

Program je tematsko-pedagoško prilagojen posameznim triadam. Učencem skušamo interaktivno in ustvarjalno predstaviti filmsko umetnost ter…

Bralni krožek za študente: André Bazin skozi besedo in podobo

Izvaja Društvo za širjenje filmske kulture KINO!

Mentorica se z zainteresiranimi udeleženci posveti temeljnim filmskoteoretskim pojmom in tako neformalno, ob prijetnem druženju,…

Sorodne povezave