PRIJAVA

Še nimate uporabniškega računa? Registrirajte se

Prijavite se

V želji povezovanja formalnega in neformalnega izobraževanja, in s tem krepitev znanj in kompetenc za celosten razvoj učencev, Zavod MARS Maribor, po dogovoru s šolami, pripravlja delavnice in kulturne dneve za šolske skupine. Izvajamo delavnice s področja filmske vzgoje, kulturne dediščine, vizualne umetnosti in novih medijev ter projektno delo z ustvarjalci in ustvarjalkami.

Splošno

Trajanje

po dogovoru, 90 minut, 180 minut ali 5 šolskih ur


Kraj pričetka programa

Po dogovoru

Cena

Cena

od 3 EUR do 12 EUR/oseboDodatni stroški

potni stroški

Dostopnost

gibalno ovirani

Sorodna ponudba KUV

Presenetljivi odtisi

Izvaja KGLU

Obiskovalci izvejo, kako nastane grafika, potem pa se sami preizkusijo v njenem izdelovanju.

Živa slika

Izvaja Cukrarna

Na delavnici se bomo posvetili bakterijam, ki imajo največkrat negativno konotacijo, čeprav imajo ključno vlogo…

Ostrenje čutov

Izvaja Društvo za širjenje filmske kulture KINO!

Film spaja vse umetnosti: glasbo, ples, slikarstvo, arhitekturo ... Udeleženci dejavnosti OP pod mentorstvom dr.…

Sorodne povezave