PRIJAVA

Še nimate uporabniškega računa? Registrirajte se

Prijavite se

Navodila

Katalog ponudbe kulturno-umetnostne vzgoje za šolsko leto 2023/24

Spoštovani!

Katalog ponudbe kulturno-umetnostne vzgoje (KUV) na enem mestu predstavlja kakovostno ponudbo slovenskih kulturnih ustanov na tem področju. Poudarek je na predstavitvi ponudbe za vzgojno-izobraževalne zavode, vključuje pa tudi izvenšolske KUV dejavnosti. Pomemben del kataloga je ponudba strokovnih usposabljanj, namenjenih strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju ter kulturi.

Vsaka ustanova je v katalogu predstavljena s kontaktnimi podatki, splošnim opisom njenega poslanstva s poudarkom na kulturno-umetnostni vzgoji, izborom desetih projektov KUV, ponudbo, namenjeno strokovnemu usposabljanju na področju KUV, z izbranim slikovnim gradivom, interaktivnim zemljevidom ter povezavami na njeno spletno stran in profile socialnih omrežij. Predstavitev vključuje neposredne kontakte in povezave s koordinatorji kulturno-umetnostne vzgoje v kulturnih ustanovah.

Katalog omogoča izbiranje oziroma pridobivanje informacij po umetnostnih področjih, po starostni skupini, za katero je dejavnost primerna, po ceni, trajanju dejavnosti, regiji, možnosti gostovanja, dostopnosti za skupine s posebnimi potrebami itd.

Del prenovljenega kataloga je dostopen izključno registriranim koordinatorjem KUV z uporabniškim imenom in geslom ter ponuja možnost komentiranja objavljenih vsebin.

Vsem nam je v interesu, da je vaša ponudba v katalogu predstavljena čim bolj informativno in hkrati privlačno. Zato vas prosimo, da si vzamete čas in vsebine skrbno pripravite, pri tem pa sledite spodnjim navodilom. Pred javno objavo kataloga bomo vnesene vsebine uredniško in jezikovno pregledali.

Katalog vključuje v prvi vrsti profesionalne kulturne ustanove, ki jih neposredno ali posredno sofinancira Ministrstvo za kulturo ali Javna agencija za knjigo RS in Slovenski filmski center oziroma različni EU razpisi s področja kulture. V sodelovanju s predstavniki Koordinacijskega odbora KUV bomo iz predstavitev izločili tiste dejavnosti oziroma projekte, ki se vsebinsko ne navezujejo na kulturno-umetnostno vzgojo. Če boste v svojo ponudbo vključili vsebine, ki posegajo na druga umetnostna področja, je pogoj za objavo v katalogu ta, da jih izvajajo profesionalni umetniki oziroma izvajalci s tega področja (pri presoji teh vsebin se bomo posvetovali s predstavniki Koordinacijskega odbora KUV).

 

Dodatne informacije: info@kulturnibazar.si

Hvala za sodelovanje!

 

Navodila za pripravo in vnos predstavitve ustanov v e-katalog kulturno-umetnostne vzgoje za šolsko leto 2023/24

Pogoj za vnos predstavitve v katalog je registracija v mreži koordinatorjev kulturno-umetnostne vzgoje na spletni strani https://kulturnibazar.si/. Vsebine vnašate oziroma urejate tako, da se prijavite v račun z uporabniškim imenom (e-naslovom) in geslom, ki ste ga izbrali ob registraciji (Gumb Prijavite se) v zgornjem levem kotu. Če še nimate uporabniškega računa, vas prosimo, da se registrirate. Če ste geslo pozabili, lahko na povezavi ustvarite novega.

Registriranih koordinatorjev je lahko več, vnos pa se bo vedno izvajal za eno osebo oziroma geslo. 

kb-ekran-home-2

V svojem računu imate možnost vnosa ustanov in ponudbe. Najprej vnesete ustanovo in nato pripadajočo ponudbo. 

kb-ekran-moje-ustanove

Dodaj ustanovo

Vse ustanove prosimo, da pri pripravi svojih predstavitev sledite obrazcu in naslednjim napotkom: 

 • Če ima vaša ustanova več enot, najprej vnesite matično ustanovo in nato posamezne enote (primer: matična ustanova Prirodoslovni muzej Slovenije, enota Alpski botanični vrt Juliana). Pri vnosu posameznih enot izberete še matično ustanovo.
 • Kratek opis ustanove je splošni opis, namenjen prvi informaciji uporabniku o področju delovanja in kulturni ponudbi ustanove s poudarkom na delovanju v kulturno-umetnostni vzgoji. Z opisom si uporabnik ustvari splošen vtis o predstavljeni ustanovi, zato je pomembno, da je čim bolj informativen. Dolžino opisa omejite na 400 znakov brez presledkov.
 • Če vaša ustanova deluje na več področjih, jo lahko uvrstite na več umetnostnih področij (največ tri). 
 • Pod kontakt lahko vnesete največ dve kontaktni osebi. Kontaktna oseba naj skrbi za kakovostno KUV ponudbo v svoji ustanovi oziroma je svetovalec in informator za strokovne delavce VIZ  ter druge deležnike na področju KUV.
 • Odpiralni čas izberete iz ponujenih možnosti. Morebitne dodatne informacije, ki jih ne morete vnesti tako, lahko vnesete kot opombo za odpiralni čas (npr. obisk za organizirane skupine). 
 • Možnost gostovanja izberete, če vaša ustanova lahko gostuje tudi v drugih krajih po Sloveniji oziroma zamejstvu. 

Pri pripravi predstavitev dejavnosti sledite obrazcu in naslednjim napotkom: 

kb-ekran-moja-ponudba

 • Tip ponudbe smo ločili na KUV za otroke in mlade ter KUV za strokovne delavce:
  • Pod KUV za otroke in mlade uvrstite samo tiste dejavnosti vaše ustanove, ki so vezane na kulturno-umetnostno vzgojo ter so namenjene otrokom in mladim. 
  • Pod KUV za strokovne delavce uvrstite ponudbo, namenjeno izključno strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju ter kulturi.
 • Število predstavljenih dejavnosti omejite na 15 enot (10 KUV za otroke in mlade + 5 KUV za strokovne delavce). Katalog je namenjen prvi informaciji o ponudbi posamezne ustanove, za podrobnejše informacije in več ponudbe so uporabniki napoteni na ustrezno spletno stran in navedene kontaktne osebe.
 • Kratek opis ponudbe naj ne presega 400 znakov brez presledkov. 
 • Posamezno dejavnost lahko uvrstite na več umetnostnih področij (največ tri). 
 • Pri Ceni izberite eno od možnosti, če ste izbrali stalno ceno, v nadaljevanju vnesite še točno ceno na osebo oziroma za dogodek. 
 • Pri Trajanju izberite eno od možnosti, v nadaljevanju lahko vpišete še točno trajanje v minutah (ali razpon od … do). 
 • Možnost gostovanja izberete, kadar lahko z vašo ponudbo gostujete v vzgojno-izobraževalni ustanovi ali kulturnem domu.
 • Pri ključnih besedah lahko izberete najmanj eno in največ tri besede. 

Slikovno gradivo

 • Logotip naj bo v formatu .jpg na beli podlagi ali .png brez barvne podlage. Velikost datoteke naj bo pod 1MB.
 • Fotografije naj bodo v ležečem v formatu .jpg. Velikost datoteke naj bo pod 2MB.

Urejanje vsebin

Vsebine lahko shranite kot osnutek, ki ga lahko še urejate, oziroma končno verzijo pošljete v potrjevanje. Ko boste vsebine poslali v potrjevanje, v vaši predstavitvi v katalogu ne bodo vidne do uredniškega in jezikovnega pregleda. 

Že objavljene vsebine lahko urejate s klikom na povezavo Popravi ustanovo oz. Popravi ponudbo. 

Hvala za sodelovanje!

Sorodne povezave