PRIJAVA

Še nimate uporabniškega računa? Registrirajte se

Prijavite se

En

Strokovna usposabljanja

Preglejte aktualno ponudbo usposabljanj, konferenc in posvetov. Ponudba je razvrščena po posameznih področjih kulture in umetnosti oziroma medpodročno.

Mladi bralec in digitalni mediji

SeM@FoRjev utrip

Udeleženci posveta bodo raziskovali vpliv zaslonov na otroke in mladostnike, prednosti in slabosti, ki jih prinašajo digitalni mediji, kaj nam prinaša prihodnost, se spraševali o smislu branja v digitalni dobi … in na koncu spoznali še Slovensko sekcijo IBBY.

Sekcija za mladinsko knjižničarstvo pri ZBDS

11. november 2021, aplikacija Zoom

Jesenska filmska šola – Filmska kultura v šolski praksi: izhodišča in metode poučevanja filma

Mednarodni simpozij filmske teorije in kritike

Namen simpozija je seznanjenje in dialog domačih pedagoških delavcev s teoretiki in praktiki z različnih območij Evrope, ki se poglobljeno ukvarjajo z neposrednim izvajanjem filmskovzgojnih procesov ali z njihovim teoretskim preučevanjem.

Slovenska kinoteka

19. in 20. oktober 2021, Ljubljana

ZOOM.15

Filmskovzgojna izobraževanja za pedagoge

Pionirski dom v sklopu Mednarodnega filmskega festivala za otroke in mladostnike ZOOM.15 začenja s filmskovzgojnimi izobraževanji za pedagoge, ki bodo potekala vse šolsko leto. Namenjena so učiteljem izbirnega predmeta Filmska vzgoja v osnovni šoli in Film v srednji šoli, mentorjem filmskih krožkov ter drugim (prihodnjim) pedagogom, ki vključujejo film v svoje delo.

Pionirski dom

šolsko leto 2021/22, Ljubljana

Vizualna pismenost

Nacionalni posvet

Prvi celodnevni medresorski strokovni posvet o KUV na področju vizualne umetnosti bo odprl vprašanje stanja vizualne pismenosti v kulturnih ustanovah in VIZ ter predstavil njen pomen za družbo širše. Program posveta in prijavnica bosta objavljena do konca septembra.

ZRSŠ, MIZŠ, MK in Cankarjev dom v Ljubljani skupaj s strokovnim sodelovanjem PEF v Ljubljani in Mariboru, ALUO Ljubljana in Skupnostjo muzejev Slovenije/MGLC

30. november 2021, Cankarjev dom v Ljubljani

Sorodne povezave