PRIJAVA

Še nimate uporabniškega računa? Registrirajte se

Prijavite se

Išči po kategorijah

Filtrirana vsebina

V SNG Maribor v letu 2024 pripravljajo strokovno izobraževanje, ki je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela, ki obsega aktivni ogled predstave, pogovore pred predstavo, refleksijo po njej in vodenje po gledališču.

zaključenox

Pionirski dom organizira dvodnevno intenzivno izobraževanje za učitelje v OŠ in SŠ ter ostale delavce v VIZ in kulturi. Poglobili se boste v bogastvo izraznosti polja filmskega dokumentarizma, ki pripoveduje o resničnosti in skozi njo na številne ustvarjalno vznemirljive načine, ter ob tem praktično izkusili, kako sami lahko izvajate delavnice…

zaključenox

Seminar je namenjen vzgojiteljem, učiteljem razrednega pouka, učiteljem glasbene umetnosti v osnovnih in srednjih šolah, učiteljem glasbenih šol, specialnim pedagogom, predavateljem razrednega pouka in predšolskega programa na Pedagoški fakulteti.

zaključenox

Filozofska fakulteta

19. in 20. aprila 2024

Seminar je namenjen učiteljem in učiteljicam osnovnih in srednih šol, ki poučujejo naslednje predmete: državljanska in domovinska vzgoja in etika, družba, etnologija, zgodovina, geografija, sociologija, slovenščina, turizem, kulturna dediščina, gastronomija.

zaključenox

Filozofska fakulteta

20. aprila 2024

Seminar je namenjen učiteljem in učiteljicam zgodovine in umetnostne zgodovine v osnovnih in srednjih šolah ter drugim učiteljem in učiteljicam v osnovnih in srednjih šolah, ki se pri svojem poučevanju srečujejo z vsebinami s področja arheologije in kulturne dediščine.

zaključenox

Mentorska kavarna – srečanje gledaliških mentorjev

Prvo srečanje projekta Bodigatreba: Gledališki mentorji

Slovenski gledališki inštitut

8. aprila 2024

Srečanje je namenjeno gledališkim ustvarjalcem in pedagogom, ki delujejo na področju kulturno-umetnostne vzgoje. Mentorska kavarna je namenjena spoznavanju različnih pedagoških pristopov pri kulturno-umetnostni vzgoji, predstavitvi različnih praktičnih primerov uporabnih gledaliških iger ter mapiranju potreb posameznikov in sektorja gledališke kulturno-umetnostne vzgoje z namenom opredelitve trenutnega stanja, orisa potreb za nadaljnje izobraževalno-podporne…

zaključenox

Stara elektrarna Ljubljana

21. maja 2024

Tudi letos pri KUD Sodobnost International pripravljamo celodnevni strokovni seminar na temo branja in bralne pismenosti, ki je namenjen vsem mentorjem in mentoricam branja, vzgojiteljem, vzgojiteljicam, knjižničarjem in knjižničarkam, skratka vsem, ki ste na tak ali drugačen način vpeti v proces opismenjevanja, spodbujanja veselja do branja in dvigovanje nivoja bralne…

zaključenox

Slovanska knjižnica

7. maja 2024

Izobraževanje bo potekalo v času bralne akcije Mesto bere, ki bo v sezoni 2023/2024 usmerjena v branje kriminalnega žanra. S pomočjo predavateljic in predavateljev Filozofske fakultete UL se bomo posvetili značilnostim žanrskih del, izpostavili kakovostna dela, raziskali lastnosti slovenskih in tujih kriminalnih zgodb ter se v okviru okrogle mize razgovorili…

zaključenox

Trajnostni razvoj skozi likovno umetnost

1. strokovno srečanje učiteljev likovne umetnosti

Remisens Hotel Metropol, Portorož

14. marec 2024

Cilj strokovnega srečanja učiteljev likovne umetnosti je spodbujati trajnostno naravnano uporabo materialov, spoznavati kvalitetne materiala in razvijati sposobnosti ločevanja kvalitetnih od manj kvalitetnih ob upoštevanju tudi trajnostnega vidika. Spodbujati razumevanje trajnosti in povezovanja trajnosti z likovno umetnostjo, razvijati pristope, ki omogočajo trajnostni razvoj in aktivno državljanstvo pri pouku likovne umetnosti.

zaključenox

Sekcija za domoznanstvo in kulturno dediščino prevzema pobudo, da se po lanskem posvetu opravi še refleksija vsaj v delu ciljne skupine, ki se nanaša na mlajšo generacijo, in tako na podlagi zbranih dragocenih podatkov in primerov dobrih praks izkoristi dano priložnost in »zgodbo« še nadgradimo.

zaključenox

Knjižnica Otona Župančiča

13. marec 2024

Pogovarjali se bomo o značilnostih knjižnih serij in njihovi moči, da motivirajo za branje.

zaključenox

Izluščiti sonce in sence

Izkustvena delavnica avtentičnega pisanja, Pisanje skozi osebnostno rast

Cepetka Ljubljana

23. do 24. marec in 6. do 7. april 2024

Pozornost bomo usmerili k opazovanju lastnega ustvarjalnega procesa in njegovih splošnih zakonitosti, osredotočili se bomo na iskanje notranjih vsebin, na proces pisanja, zastoje pri pisanju in vredotenje lastnih besedil.

zaključenox

Related links

A national cross-sectoral project, the Cultural Bazaar brings together and connects educational institutions, cultural institutions, and cultural workers (authors, artists, educators from museums, theatres, libraries, …).

Kulturni bazar, Cankarjev dom

Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana

info@kulturnibazar.si