PRIJAVA

Še nimate uporabniškega računa? Registrirajte se

Prijavite se

Dostopnost, sodelovanje in razlaščanje kulturne dediščine

19. in 20. aprila 2024

Filozofska fakulteta

Seminar je namenjen učiteljem in učiteljicam osnovnih in srednih šol, ki poučujejo naslednje predmete: državljanska in domovinska vzgoja in etika, družba, etnologija, zgodovina, geografija, sociologija, slovenščina, turizem, kulturna dediščina, gastronomija. Vabljeni tudi drugi kulturni in tehnični delavci, ki se na najrazličnejših stopnjah osnovno, srednje, višje in visokošolskega izobraževanja oziroma izobraževanja odraslih srečujejo z vprašanji kulturne dediščine, identificiranja, skupnosti, kulture, simbolov in turistizacije.

Sorodna usposabljanja

Vsa usposabljanja

Humor rešuje človeka

Nacionalni posvet

Cankarjev dom

9. september 2024

9. septembra 2024, vas ob mednarodnem dnevu pismenosti vabimo v Cankarjev dom na celodnevni Nacionalni posvet Bralnega društva Slovenije z naslovom HUMOR REŠUJE ČLOVEKA, ki je vključen tudi v Nacionalni mesec skupnega branja.

aktualnox

CŠOD OE Soča, Tolmin

Od 22. do 24. avgusta 2024

Literarna šola 2024 je namenjena odraslim udeležencem (od 18. leta naprej), ki jih zanima avtorsko literarno ustvarjanje, predvsem delo pri avtentičnem jeziku – pisanje besedil, pripovedovanje, kantavtorstvo … tudi v narečnem jeziku; tako poezija, proza kot besedila za glasbeno podlago (slovenske glasbene skupine …).

aktualnox

Bralne čajanke na daljavo

Šolsko leto 2024/2025

Prek Zoom povezave

Med 19. septembrom 2024 in 16. majem 2025

Čajanke so razdeljene na dva sklopa: BRALNE ČAJANKE NA DALJAVO I. (8 ur) in BRALNE ČAJANKE NA DALJAVO II. (8 ur) - Prijaviti se je treba na vsak sklop posebej. Vse čajanke bodo potekale preko zooma (ob četrtkih, med 17.00 in 19.00).

aktualnox

Ljubljana

7. marca 2025

Slušatelji se bodo seznanili z vrsto praktičnih napotkov, ki jih bodo lahko posredovali staršem in otrokom v predbralnem in zgodnjem bralnem obdobju; bistvo vseh izkušenj je, da je branje prijetno, koristno ... in da je dobro razvita bralna sposobnost nujno potrebna.

aktualnox

Related links