PRIJAVA

Še nimate uporabniškega računa? Registrirajte se

Prijavite se

Išči po kategorijah

Filtrirana vsebina

SESTRSTVO

Strokovni posvet za pedagoginje in pedagoge

Kinodvor, Dvorana dijaškega doma Tabor in Galerija ŠKUC

8. oktobra 2024

Na predavanju in delavnici bomo poglobile razumevanje konfliktov in načinov njihovega konstruktivnega reševanja. Definirale bomo razliko med konflikti in nasiljem ter krepile kompetence za soočanje z obojim. Posvet se bo zaključil z vodstvom po razstavi Katarine Jazbec, ki bo odpiral tematiko sestrstva v vizualni umetnosti.

aktualnox

Prek Zoom aplikacije

Od 20. do 23. maja 2024

"Pismenost je bistvena za človekov razvoj./…/ Ko govorimo o pismenosti, mislimo na zmožnost branja in pisanja na taki ravni, da posamezniki lahko učinkovito razumejo in uporabljajo pisno komunikacijo v vseh medijih (tiskanih in elektronskih), kar vključuje tudi digitalno pismenost." 

zaključenox

V SNG Maribor v letu 2024 pripravljajo strokovno izobraževanje, ki je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela, ki obsega aktivni ogled predstave, pogovore pred predstavo, refleksijo po njej in vodenje po gledališču.

zaključenox

Pionirski dom organizira dvodnevno intenzivno izobraževanje za učitelje v OŠ in SŠ ter ostale delavce v VIZ in kulturi. Poglobili se boste v bogastvo izraznosti polja filmskega dokumentarizma, ki pripoveduje o resničnosti in skozi njo na številne ustvarjalno vznemirljive načine, ter ob tem praktično izkusili, kako sami lahko izvajate delavnice…

zaključenox

Seminar je namenjen vzgojiteljem, učiteljem razrednega pouka, učiteljem glasbene umetnosti v osnovnih in srednjih šolah, učiteljem glasbenih šol, specialnim pedagogom, predavateljem razrednega pouka in predšolskega programa na Pedagoški fakulteti.

zaključenox

Filozofska fakulteta

19. in 20. aprila 2024

Seminar je namenjen učiteljem in učiteljicam osnovnih in srednih šol, ki poučujejo naslednje predmete: državljanska in domovinska vzgoja in etika, družba, etnologija, zgodovina, geografija, sociologija, slovenščina, turizem, kulturna dediščina, gastronomija.

zaključenox

Filozofska fakulteta

20. aprila 2024

Seminar je namenjen učiteljem in učiteljicam zgodovine in umetnostne zgodovine v osnovnih in srednjih šolah ter drugim učiteljem in učiteljicam v osnovnih in srednjih šolah, ki se pri svojem poučevanju srečujejo z vsebinami s področja arheologije in kulturne dediščine.

zaključenox

Mentorska kavarna – srečanje gledaliških mentorjev

Prvo srečanje projekta Bodigatreba: Gledališki mentorji

Slovenski gledališki inštitut

8. aprila 2024

Srečanje je namenjeno gledališkim ustvarjalcem in pedagogom, ki delujejo na področju kulturno-umetnostne vzgoje. Mentorska kavarna je namenjena spoznavanju različnih pedagoških pristopov pri kulturno-umetnostni vzgoji, predstavitvi različnih praktičnih primerov uporabnih gledaliških iger ter mapiranju potreb posameznikov in sektorja gledališke kulturno-umetnostne vzgoje z namenom opredelitve trenutnega stanja, orisa potreb za nadaljnje izobraževalno-podporne…

zaključenox

Stara elektrarna Ljubljana

21. maja 2024

Tudi letos pri KUD Sodobnost International pripravljamo celodnevni strokovni seminar na temo branja in bralne pismenosti, ki je namenjen vsem mentorjem in mentoricam branja, vzgojiteljem, vzgojiteljicam, knjižničarjem in knjižničarkam, skratka vsem, ki ste na tak ali drugačen način vpeti v proces opismenjevanja, spodbujanja veselja do branja in dvigovanje nivoja bralne…

zaključenox

Slovanska knjižnica

7. maja 2024

Izobraževanje bo potekalo v času bralne akcije Mesto bere, ki bo v sezoni 2023/2024 usmerjena v branje kriminalnega žanra. S pomočjo predavateljic in predavateljev Filozofske fakultete UL se bomo posvetili značilnostim žanrskih del, izpostavili kakovostna dela, raziskali lastnosti slovenskih in tujih kriminalnih zgodb ter se v okviru okrogle mize razgovorili…

zaključenox

Trajnostni razvoj skozi likovno umetnost

1. strokovno srečanje učiteljev likovne umetnosti

Remisens Hotel Metropol, Portorož

14. marec 2024

Cilj strokovnega srečanja učiteljev likovne umetnosti je spodbujati trajnostno naravnano uporabo materialov, spoznavati kvalitetne materiala in razvijati sposobnosti ločevanja kvalitetnih od manj kvalitetnih ob upoštevanju tudi trajnostnega vidika. Spodbujati razumevanje trajnosti in povezovanja trajnosti z likovno umetnostjo, razvijati pristope, ki omogočajo trajnostni razvoj in aktivno državljanstvo pri pouku likovne umetnosti.

zaključenox

Sekcija za domoznanstvo in kulturno dediščino prevzema pobudo, da se po lanskem posvetu opravi še refleksija vsaj v delu ciljne skupine, ki se nanaša na mlajšo generacijo, in tako na podlagi zbranih dragocenih podatkov in primerov dobrih praks izkoristi dano priložnost in »zgodbo« še nadgradimo.

zaključenox

Related links

A national cross-sectoral project, the Cultural Bazaar brings together and connects educational institutions, cultural institutions, and cultural workers (authors, artists, educators from museums, theatres, libraries, …).

Kulturni bazar, Cankarjev dom

Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana

info@kulturnibazar.si