PRIJAVA

Še nimate uporabniškega računa? Registrirajte se

Prijavite se

Išči po kategorijah
UNESCO

UNESCO Okvir za kulturno-umetnostno vzgojo

Namen UNESCO Okvira je državam članicam in pridruženim članicam zagotoviti smernice in priporočila glede kulturno-umetnostne vzgoje.

2024
Lili Šturm in Nina Ostan

Vizualna pismenost

Stanje, realizacija, perspektive

Vizualno pismenost definiramo kot področje sposobnosti branja in interpretiranja vizualnih podob ter posredovanja informacij s pomočjo vizualnih podob.

Časopis ARGO

2024
Natalija Žalec (ur.)

Podobe branja

Umeščanje branja v izobraževanje odraslih

Strokovno gradivo je nastalo kot del potujoče razstave Portreti branja. Z njim osvetljujemo in utemeljujemo mnogotere razsežnosti in učinke branja. Prav branje želimo zasidrati v kulturo izobraževalnih organizacij in okolja, v katerem delujejo.

Andragoški center Slovenije

2023
Petra Černe Oven, Barbara Predan (ur.)

Vizualna pismenost

Teoretsko raziskovanje, razumevanje, ustvarjanje in interpretacija sodobnosti

Znanstvena monografija se širokega problemskega polja vizualne pismenosti loteva interdisciplinarno in skozi različna tematska vozlišča, kar je v našem kulturnem prostoru novost in hkrati pomemben prispevek k sistematični obdelavi kompleksa vizualne umeščenosti človeške komunikacije.

Založba Univerze v Ljubljani

2024
mag. Darja Lavrenčič Vrabec in Ida Mlakar Črnič

Sanje in spanje v otroškem leposlovju in poučnih knjigah

S pričujočim izborom se bomo potopili v spanje in sanje. V izbor smo vključili štirideset kakovostnih mladinskih knjig. Starostno smo izbrali knjige, ki jih boste lahko prebirali tako mlajšim kot starejšim predšolskim otrokom in šolarjem do konca prvega triletja osnovne šole.

2024
Dr. Polonca Lovšin

Ne le za dobro ljudi, temveč vsega planeta

Plenarno predavanje na Kulturnem bazarju 2023

Arhitektka in umetnica dr. Polonca Lovšin v letošnjem plenarnem predavanju predavanju razmišlja, kako umetnost ob okoljski ogroženosti planeta in nas samih, med drugim razvija kreativne rešitve in imaginarne predstave prihodnosti, kar vliva optimizem, ki ga potrebujemo.

Kulturni bazar

2023
Dr. Zvezdan Pirtošek

Umetnost kot preplet čuta, misli, giba in čustev

Plenarno predavanje na Kulturnem bazarju 2022

Nevroznanstvene raziskave zadnjih dveh desetletij vse bolj jasno odkrivajo, da ima umetnost pomemben vpliv na možganske procese. Omogoča namreč integracijo čutilnih, pozornostnih, spoznavnih, čustvenih, motoričnih in avtonomnih procesov.

Kulturni bazar

2022
Jurij Krpan

Kreativni trki med umetnostjo, znanostjo in tehnologijo

Plenarno predavanje na Kulturnem bazarju 2021

V letošnjem predavanju Jurij Krpan, umetniški vodja Zavoda Kersnikova, med drugim razmišlja tudi o tem kako pomembno je sodelovanje znanosti s prebivalci (citizen science), kulturo in umetnostjo.

Kulturni bazar

2021
Ervin Hladnik Milharčič

Ervin Hladnik Milharčič: Vsa kultura je naša kultura

Plenarno predavanje na Kulturnem bazarju v regiji 2019

Predava Ervin Hladnik Milharčič, novinar časopisa Dnevnik, esejist, kolumnist in pisatelj. Govori o kulturi, ki jo človek nosi s seboj v srečanjih s kulturami drugih. Spremlja ga vse, kar je v odraščanju vzel za svoje in skozi delo drugih oblikoval svoj pogled na svet.

Kulturni bazar

2019
Urednice: Andreja Mezinec, Monika Robnik Levart in Mojca Gabrijelčič Blenkuš

Zdravje kultura in umetnost

Zbornik prispevkov s srečanja

S publikacijo, ki je pred vami, želimo bralce pritegniti h kreativnemu razmišljanju vključevanja področij zdravja, kulture in umetnosti v svoje strokovne prakse.

NIJZ

2023
Juš Dovjak, Alex Kama Devetak, Metka Kostanjevec, Ela Potočnik, Tjaša Urankar,

Kako spodbuditi branje med mladimi

Če so številni osnovnošolci še navdušeni bralci in bralke – kot kažejo tudi raziskave – v srednješolskem obdobju zanimanje za branje pri mladih močno upade. Kaj lahko naredimo, da bi srednješolce in študente ponovno navdušili nad leposlovjem in si s tem prihranili razočaranje nad rezultati raziskav o bralni kulturi v prihodnosti?

Kulturni bazar

2023
Helena Brulc, Maja Kenda, dr. Ljubica Marjanovič Umek, Jasna Pustoslemšek, Alenka Štrukelj

Družinsko branje – popotnica za vse otroke

Ljubezen do branja se začne doma, a vendar ni vedno tako. Še vedno je veliko družin, v katerih doma nimajo knjig, ne obiskujejo knjižnic, otrok pa ni deležen spodbude. Cilj pogovora je predstaviti uspešne programe za dvig družinske pismenosti.

Kulturni bazar

2023
 

Related links